PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 111kWORD 49k
1.4.2015
PE555.074v01-00
 
B8-0323/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la concurența neloială din sectorul serviciilor de transport de pasageri


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la concurența neloială din sectorul serviciilor de transport de pasageri  
B8-0323/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, conform Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, serviciile de transport de pasageri prestate de întreprinderi europene într-un alt stat membru decât cel în care își au sediul sunt supuse regimului fiscal al statului în care se efectuează transportul, în cazul în care o singură călătorie traversează mai multe țări, fiecare stat membru putând impune TVA doar pe sectorul efectuat pe teritoriul său;

B.     întrucât în Italia sunt active în prezent numeroase întreprinderi care au sediul legal în țări din Europa de Est, dar care, în schimb, își desfășoară activitatea cu precădere în Italia și în țările limitrofe și care beneficiază de un avantaj inechitabil față de concurenții activi în aceeași zonă geografică, dar care sunt supuși regimului fiscal italian, mai oneros;

C.     luând în considerare că, din cauza absenței cvasi totale a controalelor din partea autorităților italiene, multe dintre aceste întreprinderi pot să evite cu ușurință plata către stat a sumelor datorate pentru serviciile prestate în Italia, rămânând în mare parte invizibile pentru autoritățile fiscale italiene și făcând o concurență neloială întreprinderilor italiene,

1.      invită Comisia să intervină pentru a soluționa această chestiune care stimulează delocalizarea și evaziunea fiscală, impunând controale specifice și luând măsuri în acest domeniu.

Notă juridică - Politica de confidențialitate