ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 116kWORD 48k
1.4.2015
PE555.075v01-00
 
B8-0324/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно въпросите, свързани с кожарския сектор


Матео Салвини, Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно въпросите, свързани с кожарския сектор  
B8-0324/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че кожарството е сектор, в който италианските продукти са известни по целия свят с отличното си качество, като износът e в размер на 70 % от производството, и че италианските предприятия изразяват недоволството си относно липсата на реципрочност и нелоялната конкуренция от страна на държави като Китай, чиито ограничения върху износа на суровини затрудняват в голяма степен закупуването от европейските производители на необходимата им сурова кожа;

Б.     като има предвид, че тези ограничения не се налагат на азиатските предприятия, които могат свободно да внасят суровини от Европа, като същевременно пред италианските производители се създават трудности за внос на суровини, а износът им на готови продукти в Азия е почти възпрепятстван;

1.      призовава Комисията да предприеме действия, за да гарантира на италианските предприятия условия на реципрочност за закупуването на суровини в тези държави, които могат да се снабдяват без проблеми в Европа;

2.      призовава Комисията да разработи мерки за контрол с цел да се осуети достъпът до европейския пазар на азиатски продукти на кожарската промишленост, които са произведени чрез обработка, несъответстваща на европейските стандарти в областта на околната среда, и представляват опасност за здравето на потребителите.

Правна информация - Политика за поверителност