NÁVRH USNESENÍ
PDF 115kWORD 49k
1.4.2015
PE555.075v01-00
 
B8-0324/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o problematice kožedělného průmyslu


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o problematice kožedělného průmyslu  
B8‑0324/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že kožedělný průmysl dosahuje v Itálii špičkové úrovně, jež je známa po celém světě, že 70 % výroby jde na export a že italské podniky poukazují na nedostatečnou reciprocitu a nelegální konkurenci zemí, jako je Čína, jejichž exportní omezení v oblasti surovin způsobují, že evropští výrobci mohou jen s obtížemi nakupovat vhodnou surovou kůži;

B.     vzhledem k tomu, že těmito omezeními nejsou svazovány asijské podniky, které mohou volně dovážet surovinu z Evropy, zatímco italské podniky jen obtížně dovážejí suroviny a je jim téměř plně bráněno vyvážet do Asie konečné výrobky;

1.      vyzývá Komisi, aby zasáhla a zaručila italským podnikům odpovídající reciprocitu při nákupu surovin v těchto zemích, jež se mohou bez problémů zásobovat surovinami v Evropě;

2.      žádá Komisi, aby byla bdělá a zabránila v přístupu na evropský trh výrobkům asijského kožedělného průmyslu, při jejichž výrobě nebyly dodrženy evropské normy ochrany životního prostředí a jež představují nebezpečí pro zdraví spotřebitelů.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí