FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 107kWORD 43k
1.4.2015
PE555.075v01-00
 
B8-0324/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om garverisektorens problemer


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om garverisektorens problemer  
B8‑0324/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at den italienske ekspertise inden for garverisektoren er internationalt anerkendt, og at produktionen for 70 % vedkommende eksporteres; der henviser til, at de italienske virksomheder klager over manglende gensidighed og illoyal konkurrence fra lande som f.eks. Kina, hvis eksportrestriktioner på råvarer gør det yderst vanskeligt for europæiske producenter at erhverve de råhuder, de har brug for;

B.     der henviser til, at disse restriktioner ikke gælder for asiatiske virksomheder, som frit kan importere råvarer fra Europa, mens de italienske producenter har svært ved at importere råvarer og så godt som er udelukket fra at eksportere de færdige produkter til Asien;

1.      opfordrer Kommissionen til at gribe ind for at sikre de italienske virksomheder gensidighed for så vidt angår indkøb af råvarer i lande, der uhindret kan forsyne sig i Europa;

2.      anmoder Kommissionen om at gennemføre tilsynsforanstaltninger for at forhindre, at asiatiske garveriprodukter, der resulterer af fremstillingsmetoder, som ikke overholder de europæiske miljøstandarder, og som udgør en trussel mod forbrugernes sundhed, får adgang til det europæiske marked.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik