REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 124kWORD 50k
1.4.2015
PE555.075v01-00
 
B8-0324/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ādas apstrādes nozares problēmām


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ādas apstrādes nozares problēmām  
B8-0324/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā ādas apstrādes nozare ir uzskatāma par Itālijas izcilības nozari, ko pazīst visā pasaulē un kuras eksporta īpatsvars veido 70 % no saražotajiem izstrādājumiem, un tā kā Itālijas uzņēmumi informē par nevienlīdzību un negodīgu konkurenci no tādu valstu puses kā Ķīna, kuru noteiktie ierobežojumi eksportēt izejvielas ievērojami apgrūtina Eiropas ražotāju iespējas iegādāties tiem nepieciešamo neapstrādāto ādu;

B.     tā kā šādi ierobežojumi nav noteikti Āzijas izcelsmes uzņēmumiem, kas var brīvi importēt izejvielas no Eiropas, savukārt Itālijas ražotājiem tiek apgrūtināta izejvielu ievešana un gandrīz neiespējama ir gatavo izstrādājumu ievešana Āzijā,

1.      aicina Komisiju iejaukties, lai Itālijas uzņēmumiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas iegādāties izejvielas šajās valstīs, kuru ražotāji drīkst iepirkt izejvielas Eiropā bez ierobežojumiem;

2.      prasa, lai Komisija veiktu uzraudzības pasākumus nolūkā nepieļaut tādu Āzijas izcelsmes ādas izstrādājumu iekļūšanu Eiropas tirgū, kuru izgatavošanā nav ievēroti Eiropā noteiktie vides standarti un kas ir uzskatāmi par patērētāju veselības apdraudējumu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika