ONTWERPRESOLUTIE
PDF 108kWORD 46k
1.4.2015
PE555.075v01-00
 
B8-0324/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de problemen van de looisector


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de problemen van de looisector  
B8-0324/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Italiaanse looisector gekenmerkt wordt door voortreffelijkheid en overal ter wereld gekend is, met een exportquota dat 70 % van de productie bedraagt, en dat de Italiaanse bedrijven het gebrek aan wederkerigheid en de oneerlijke concurrentie aan de kaak stellen van landen als China, waarvan de exportbeperkingen voor grondstoffen het voor Europese producenten erg moeilijk maken om te komen aan de door hen benodigde huiden;

B.     overwegende dat deze beperkingen niet worden opgelegd aan Aziatische bedrijven, die vrij grondstoffen uit Europa kunnen importeren, terwijl het de Italiaanse producenten moeilijk wordt gemaakt om grondstoffen te importeren en zo goed als onmogelijk om afgewerkte producten te exporteren naar Azië;

1.      verzoekt de Commissie te interveniëren om de Italiaanse bedrijven wederkerigheid te garanderen voor de aankoop van grondstoffen in de landen die zich zonder problemen kunnen bevoorraden in Europa;

2.      verzoekt de Commissie waakzaamheidsacties te ondernemen om te voorkomen dat de Europese markt openstaat voor Aziatische looiproducten, die het resultaat zijn van bewerkingen waarbij de Europese milieunormen niet worden nageleefd en die een gevaar inhouden voor de gezondheid van de consumenten.

Juridische mededeling - Privacybeleid