RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 104kWORD 46k
4.3.2015
PE555.076v01-00
 
B8-0325/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


loote soost tingitud raseduse katkestamiste sagenemise kohta Indias


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek loote soost tingitud raseduse katkestamiste sagenemise kohta Indias  
B8-0325/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Indias kasvab pidevalt loote soost tingitud raseduse katkestamiste arv ning Suurbritannia ajakirja „The Lancet” teostatud uuringu kohaselt on viimase 30 aasta jooksul Indias registreeritud 4–12 miljonit abordijuhtu, kus rasedus katkestati seetõttu, et loode oli naissoost, kusjuures 50% nimetatud juhtumitest leidis aset viimase kümne aasta jooksul;

B.     arvestades, et India valitsus keelas 1961. aastal eriseadusega arstidel tulevastele emadele teatavaks teha lapse sugu, et piirata naissoost imikute tapmist, ent ebaseaduslikud abordid ja imikute tapmine on sellegipoolest igapäevane nähtus, eelkõige vaesematest kihtidest pärit perede seas;

1.      kutsub komisjoni üles korraldama ümarlauaarutelu, et alustada dialoogi India valitsusega, leidmaks sellistele tavadele konkreetseid lahendusi Euroopa Liidu ja India vaheliste suhete raames.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika