NÁVRH UZNESENIA
PDF 116kWORD 48k
4.3.2015
PE555.076v01-00
 
B8-0325/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku,


o rastúcom počte prípadov prerušenia tehotenstva v závislosti od pohlavia dieťaťa v Indii


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rastúcom počte prípadov prerušenia tehotenstva v závislosti od pohlavia dieťaťa v Indii  
B8-0325/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v Indii neustále pribúda počet prípadov umelého prerušenia tehotenstva v závislosti od pohlavia dieťaťa a keďže podľa štúdie britského lekárskeho časopisu The Lancet bolo v tejto krajine zaznamenaných 4 – 12 miliónov prípadov potratov plodov ženského pohlavia, z ktorých 50 % bolo len v poslednom desaťročí;

B.     keďže na základe zákona vydaného ad hoc indickou vládou v roku 1961 sa lekárom zakazuje prezrádzať budúcim matkám pohlavie dieťaťa, aby sa obmedzila intenzita usmrcovania plodov ženského pohlavia, no nezákonné potraty a usmrcovanie plodov zostávajú aj napriek tomu bežnou praxou, najmä v rodinách z najchudobnejších vrstiev obyvateľstva

1.      vyzýva Komisiu, aby v rámci vzťahov medzi Európskou úniou a Indiou usporiadala s indickou vládou rokovania pri okrúhlom stole s cieľom nájsť konkrétne riešenia týchto praktík.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia