FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 112kWORD 47k
8.4.2015
PE555.079v01-00
 
B8-0327/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om levealderen og velfærdssystemerne


Nicola Caputo

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om levealderen og velfærdssystemerne  
B8‑0327/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Kommissionens og Udvalget for Økonomisk Politiks fælles rapport om sundhedssystemer (Joint Report on Health Systems),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at nye beregninger af de offentlige udgifter på lang sigt inden for sundheds- og plejesystemer vil være tilgængelige i maj 2015 i Kommissionens "Rapport om aldring 2015";

B.     der henviser til, at en undersøgelse finansieret af Kommissionen om de faktorer, der forhindrer en forhøjelse af pensionsalderen, forventes at foreligge i udgangen af 2015;

C.     der henviser til, at denne serie af EU-instrumenter bidrager til at bekræfte nødvendigheden af, at ​​medlemsstaterne øger den samlede effektivitet med hensyn til omkostninger af deres sundhedssystemer;

D.     der henviser til, at der stadig er en forsinkelse i udviklingen af samfundets bevidsthed om, at en sund livsstil – der fører til en aktiv aldring - er en strategisk faktor for velfærdssystemernes bæredygtighed;

E.     der henviser til, at aktiv aldring har en positiv effekt på den øgede levetid på arbejde, selvom den medfører, at sundhedssystemerne er mindre bæredygtige, da de skal bistå flere generationer;

1.      opfordrer Rådet og Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i at styrke tiltagene til ​​stabil finansiering for at sikre velfærdssystemernes bæredygtighed og større modstandsdygtighed over for ændringer i forbindelse med befolkningens aldring.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik