REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 124kWORD 49k
8.4.2015
PE555.079v01-00
 
B8-0327/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par mūža ilgumu un sociālās labklājības sistēmām


Nicola Caputo

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mūža ilgumu un sociālās labklājības sistēmām  
B8‑0327/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Komisijas un Ekonomikas politikas komitejas kopīgo ziņojumu par veselības aizsardzības sistēmām,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā jaunas prognozes saistībā ar ilgtermiņa publiskajiem izdevumiem veselības un aprūpes sistēmām būs pieejamas 2015. gada maijā Komisijas 2015. gada ziņojumā par novecošanu;

B.     tā kā 2015. gada beigās ir paredzēts Komisijas finansēts pētījums par faktoriem, kas kavē pensionēšanās vecuma palielināšanu;

C.     tā kā šie ES pasākumi palīdz apstiprināt to, ka dalībvalstīm būtu jāpaaugstina savu veselības aizsardzības sistēmu kopējā efektivitāte izmaksu ziņā;

D.     tā kā tomēr sabiedrībā joprojām nav pietiekami labi attīstīta izpratne par to, ka veselīgs dzīvesveids, kas sekmē aktīvu novecošanu, ir stratēģisks sociālās labklājības sistēmu ilgtspējības faktors;

E.     tā kā aktīva novecošana labvēlīgi ietekmē ilgāku darba mūža ilgumu, pat ja tas nozīmē mazāku ilgtspējību veselības aizsardzības sistēmām, kurām ir vienlaikus jāatbalsta vairāk paaudžu,

1.      aicina Padomi un Komisiju sniegt atbalstu dalībvalstīm stabila finansējuma labākā nodrošināšanā, lai garantētu sociālās labklājības sistēmu ilgtspējību un augstāku noturību pret pārmaiņām, kas saistītas ar iedzīvotāju novecošanu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika