FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 109kWORD 49k
8.4.2015
PE555.081v02-00
 
B8-0329/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om tekst- og datamining og ophavsret


Nicola Caputo

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om tekst- og datamining og ophavsret  
B8‑0329/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     Der henviser til, at tekst- og datamining (udtræk af data og tekst), analyser af big data i vid udstrækning anvendes i videnskabelig og medicinsk forskning, erhvervslivet og i forbindelse med krav til den nationale sikkerhed og efterretning, udgør en yderligere teknologisk milepæl og kan være med til at styrke konkurrenceevnen og den økonomiske vækst;

B.     der henviser til, at der savnes en organisk retlig ramme, som i reguleringen af det komplekse forhold mellem forskere og udgivere om brug af videnskabelige værker, ikke forhindrer en fuld udnyttelse af potentialet i tekst- og datamining og tager hensyn til den korrekte europæiske retlige ramme om beskyttelse af privatlivets fred, databeskyttelse og ophavsret;

C.     der henviser til, at der rent faktisk er en forsinkelse i udarbejdelsen af et regelsæt for disse komplekse spørgsmål, hvorimod Kommissionen har truffet foranstaltninger til at styrke udviklingen af projekter, der medtager sådanne teknologier(1);

1.      opfordrer Kommissionen til at styrke søgningen efter en rimelig balance mellem retten til behandling af videnskabelige data og retten til privatlivets fred, samt til en fuld udnyttelse af potentialet i tekst- og datamining (med mulighed for forskere til frit at udføre datamining af indhold) og beskyttelse af forskere og udgivere.

(1)

Open Research Data Pilot – Horizon 2020.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik