REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 125kWORD 50k
8.4.2015
PE555.081v02-00
 
B8-0329/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par tekstizraci un datizraci un autortiesībām


Nicola Caputo

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tekstizraci un datizraci un autortiesībām  
B8‑0329/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā tekstizrace un datizrace (tekstu un datu atradņu apguve), proti, lielo datu analīze, ko plaši izmanto zinātniskajā un medicīniskajā pētniecībā, uzņēmējdarbībā un valsts drošības un izlūkošanas vajadzībām, ir jauns tehnisks sasniegums un piedāvā iespējas panākt konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi;

B.     tā kā tomēr, lai reglamentētu pastāvošās sarežģītās attiecības starp pētniekiem un izdevējiem saistībā ar zinātnisko darbu izmantošanu, trūkst atbilstoša tiesiskā regulējuma, kurā būtu ņemta vērā tekstizraces un datizraces potenciāla pilnīga izmantošana un pienācīgi ievērots Eiropas tiesiskais regulējums par privātuma aizsardzību, datu aizsardzību un autortiesību aizsardzību;

C.     tā kā tiek atzīts, ka regulējuma izstrāde par šiem sarežģītajiem aspektiem atpaliek, neraugoties uz Komisijas stimulējošo rīcību attiecībā uz tādu projektu attīstību, kuri piemēro šādas tehnoloģijas(1),

1.      aicina Komisiju aktīvāk meklēt pareizo līdzsvaru starp tiesībām apstrādāt zinātniskos datus un tiesībām uz privātumu, kā arī tekstizraces un datizraces potenciāla pilnīgu izmantošanu (ar iespēju pētniekiem brīvi veikt satura datizraci) un pētnieku un izdevēju aizsardzību.

 

(1)

Open Research Data Pilot – Apvārsnis 2020.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika