FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 108kWORD 47k
9.4.2015
PE555.082v01-00
 
B8-0330/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om varigheden af retssager — Italien tredjesidst i EU


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om varigheden af retssager — Italien tredjesidst i EU  
B8‑0330/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Italien ifølge EU's resultattavle for retsvæsenet for 2015, som Europa-Kommissionen har offentliggjort med det formål at analysere kvaliteten og uafhængigheden af medlemslandenes retsvæsener, ligger tredjesidst med hensyn til varigheden af retssager i første instans ved civile retter og handelsretter med 608 dage i gennemsnit, og at kun Cypern og Malta er dårligere placeret;

B.     der henviser til, at også opfattelsen af det italienske retssystems uafhængighed ifølge denne resultattavle er for nedadgående;

C.     der henviser til, at indsatser på områder som forenkling af proceduremæssige regler, anvendelsen af ny teknologi med det formål at modernisere sagsgangen og omstrukturering af domstolenes opbygning, ved at nyorganisere retsvæsenets struktur i høj grad kunne vende den negative tendens, der kendetegner vores land i den henseende;

1.      opfordrer Kommissionen til at forstærke samarbejdet med Italien og at anspore til en effektiv moderniseringsplan for det nationale retssystem med henblik på at forbedre dets kvalitet og nedbringe varigheden af retssager.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik