REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 126kWORD 50k
9.4.2015
PE555.082v01-00
 
B8-0330/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par procesuālajiem termiņiem — Itālija trešā sliktākā Eiropas Savienības dalībvalsts


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par procesuālajiem termiņiem — Itālija trešā sliktākā Eiropas Savienības dalībvalsts  
B8‑0330/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā saskaņā ar Komisijas 2015. gadā veikto tiesiskuma Eiropas Savienībā vērtējumu, kura mērķis ir analizēt dalībvalstis no tiesu sistēmas kvalitātes un neatkarības viedokļa, Itālija ieņem trešo vietu no beigām attiecībā uz civillietu un komerclietu pirmās instances tiesu procesu garumu, kas vidēji ir 608 dienas — aiz Itālijas šajā klasifikācijā ir tikai Kipra un Malta;

B.     tā kā pēc minētā vērtējuma datiem Itālijā krītas arī „tiesu sistēmas neatkarības uztvere;

C.     tā kā mūsu valstī šajā jomā novērojamo negatīvo tendenci varētu ievērojami uzlabot, ņemot vērā darbu, kas tiek veikts tādās jomās kā procesuālo normu vienkāršošana, jauno tehnoloģiju izmantošana procesuālās norises modernizācijas nolūkā un tiesu sistēmas restrukturizācija, pārveidojot tiesu sistēmas shēmu,

1.      aicina Komisiju pastiprināt sadarbību ar Itāliju, pieprasot Itālijas tiesu sistēmas efektīvas modernizācijas plānu, lai uzlabotu tiesu sistēmas kvalitāti un samazinātu procesuālos termiņus.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika