ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 118kWORD 49k
9.4.2015
PE555.084v01-00
 
B8-0332/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно защитата на кафявата марсиканска мечка от туберкулоза от говежди произход


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на кафявата марсиканска мечка от туберкулоза от говежди произход  
B8‑0332/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че кафявата марсиканска мечка е сред застрашените от изчезване видове, които се срещат в Италия и по-конкретно в националния парк на Абруцо, Лацио и Молизе;

Б.     като има предвид, че през 2014 г. в района, граничещ с парка, в община Джойа дей Марси, беше открита мечка, засегната от туберкулоза от говежди произход и беше определена зона на риск от зараза, обхващаща съседните пасища;

В.     като има предвид, че въз основа на министерска наредба 592/1995, проверките за туберкулоза от говежди произход се отнасят единствено за стадата, но не и за дивата фауна, като по този начин изключват мечките от посочения тип от медицинско-ветеринарните прегледи, които са от ключово значение за избягване на заразата;

1.      призовава Комисията да разпореди нов план за задълбочено наблюдение на дивата фауна, за да се избегнат нови огнища на туберкулоза от говежди произход в националния парк на Абруцо, Лацио и Молизе, като по този начин се предотврати заразяването на кафявата марсиканска мечка – вид, защитен от Европейския съюз.

 

Правна информация - Политика за поверителност