FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 47k
9.4.2015
PE555.084v01-00
 
B8-0332/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om beskyttelse af den brune marsicanske bjørn mod kvægtuberkulose


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af den brune marsicanske bjørn mod kvægtuberkulose  
B8‑0332/2015

Europa-Parlamentet,

 

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

 

A.     der henviser til, at den brune marsicanske bjørn er en af de dyrearter i Italien, som er truede af udryddelse, og at den især lever i nationalparken i Abruzzo, Lazio og Molise;

 

B.     der henviser til, at man i 2014 i et område af kommunen Gioia dei Marsi, der grænser op til nationalparken, fandt en hunbjørn, som var smittet med kvægtuberkulose, og at man efterfølgende har afgrænset et risikoområde for smitte, der omfatter de omkringliggende græsgange;

 

C.     der henviser til, at kontrolforanstaltningerne med hensyn til kvægtuberkulose i medfør af ministerielt dekret nr. 592/1995 kun omfatter dyrehold, men ikke vildtlevende dyr, og at bjørnen derfor er udelukket fra denne type veterinær undersøgelse, som er fundamental for at undgå smitte;

 

1.      opfordrer Kommissionen til at udarbejde en ny plan for nøje overvågning af de vildtlevende dyr, så nye udbrud af kvægtuberkulose i nationalparken i Abruzzo, Lazio og Molise undgås, og det derved forebygges, at den marsicanske bjørn, som er en fredet art i Den Europæiske Union, udsættes for smittefare.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik