PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 105kWORD 45k
9.4.2015
PE555.084v01-00
 
B8-0332/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Apenniinien harmaakarhujen suojelemisesta nautatuberkuloosilta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Apenniinien harmaakarhujen suojelemisesta nautatuberkuloosilta  
B8-0332/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Apenniinien harmaakarhu (Ursus arctos marsicanus) on yksi Italiassa, pääasiassa Abruzzon, Lazion ja Molisen kansallispuistossa, elävistä uhanalaisista lajeista;

B.     ottaa huomioon, että vuonna 2014 kyseisen kansallispuiston viereisellä alueella, Gioia dei Marsin kunnassa, liikkui nautatuberkuloosia sairastanut naaraskarhu, minkä jälkeen lähistöllä olevat laidunmaat käsittävä alue julistettiin tautiriskialueeksi;

C.     ottaa huomioon, että hallituksen asetuksen n:o 592/1995 perusteella nautatuberkuloositarkastuksia kohdistetaan vain karjatiloihin, eikä luonnonvaraisiin eläimiin, minkä vuoksi karhut eivät kuulu tällaisten eläinlääkinnällisten tutkimusten piiriin, jotka olisivat olennaisen tärkeitä tartuntojen ehkäisemiseksi;

1.      kehottaa komissiota laatimaan uuden, luonnonvaraisia eläimiä koskevan seurantasuunnitelman, jotta voidaan välttää nautatuberkuloosiepidemia Abruzzon, Lazion ja Molisen kansallispuistossa ja nautatuberkuloosin leviäminen Apenniinien harmaakarhujen, jotka ovat Euroopan unionissa suojeltu eläinlaji, keskuudessa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö