PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 47k
9.4.2015
PE555.084v01-00
 
B8-0332/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ochrony niedźwiedzia brunatnego marsicano przed gruźlicą bydła


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony niedźwiedzia brunatnego marsicano przed gruźlicą bydła  
B8-0332/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że niedźwiedź brunatny marsicano jest żyjącym we Włoszech zagrożonym wyginięciem podgatunkiem, obecnym zwłaszcza w Parku Narodowym Abruzji, Lacjum i Molise;

B.     mając na uwadze, że w 2014 r. na terenach graniczących z tym parkiem, w gminie Gioia dei Marsi, natrafiono na niedźwiedzicę zakażoną gruźlicą pochodzenia bydlęcego i określono obszar ryzyka zakażenia obejmujący okoliczne pastwiska;

C.     mając na uwadze, że na podstawie dekretu ministerialnego nr 592/1995 kontrolami w zakresie gruźlicy bydła objęte są wyłącznie hodowle, a tym samym kontrole nie dotyczą dzikich zwierząt, co wyklucza niedźwiedzia z badań medyczno-weterynaryjnych, które mają podstawowe znaczenie dla unikania zakażeniom;

1.      zwraca się do Komisji o opracowanie nowego programu starannego monitorowania dzikich zwierząt w celu niedopuszczenia do powstania nowych ognisk gruźlicy bydła w Parku Narodowym Abruzji, Lacjum i Molise, a tym samym uniknięcia zakażenia niedźwiedzia marsicano, gatunku chronionego w Unii Europejskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności