FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 108kWORD 48k
9.4.2015
PE555.084v01-00
 
B8-0332/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om skydd av den apenninska brunbjörnen mot bovin tuberkulos


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentet resolution om skydd av den apenninska brunbjörnen mot bovin tuberkulos  
B8‑0332/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den apenninska brunbjörnen är en av de utrotningshotade arter som återfinns i Italien, framför allt i nationalparken i Abruzzerna, Lazio och Molise.

B.     I ett område som gränsar till nationalparken i kommunen Gioia dei Marsi påträffade man 2014 en björnhona som drabbats av bovin tuberkulos. Man har också fastställt ett område där smittorisk förekommer, vilket inbegriper de omgivande betesmarkerna.

C.     På grundval av ministerdekret nr 592/1995 omfattar kontrollerna av bovin tuberkulos enbart djur i uppfödningsanläggningar men inte vilt levande djur. Därmed utesluts brunbjörnen från dessa veterinärmedicinska undersökningar som är mycket viktiga för att förhindra smitta.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny plan för ingående övervakning av vilt levande djurarter i syfte att undvika nya utbrott av bovin tuberkulos i nationalparken i Abruzzerna, Lazio och Molise och därmed förhindra att smittan överförs till den apenninska brunbjörnen, som är en skyddad art i Europeiska unionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy