FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 108kWORD 47k
9.4.2015
PE555.085v01-00
 
B8-0333/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbedring af forordning (EU) nr. 604/2013


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forbedring af forordning (EU) nr. 604/2013  
B8‑0333/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 604/2013,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til nødvendigheden af at ændre, forbedre og gå videre end Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 (Dublin III-forordningen), som har vist sig uegnet til at imødegå de specifikke problemstillinger vedrørende asylansøgere, idet den lægger et uforholdsmæssigt stort pres på flygtningenes første modtagelande;

B.     der henviser til, at Italien gennem sin delegation ved Europarådets Parlamentariske Forsamling allerede har fremsat et forslag desangående på grundlag af det, som Kommissionen fastlagde i 2010 i handlingsplanen for gennemførelse af Stockholmprogrammet;

1.      opfordrer Kommissionen til at overveje følgende ændringer, som bør foretages i omtalte forordning:

           –  en fælles europæisk status som flygtningestatus, ligesom der findes en status som EU-borger

           –  oprettelse af et europæisk asyl- og immigrationsagentur, som også opererer uden for EU's område

           –  et europæisk modtagelsessystem, der ikke går videre end princippet om første modtageland som eneste kriterium.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik