FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 42k
25.3.2015
PE555.086v01-00
 
B8-0334/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om forhøjelse af den "rimelige godtgørelse" i SIAE (det italienske forfatter- og forlæggerforbund) og i det indre marked


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forhøjelse af den "rimelige godtgørelse" i SIAE (det italienske forfatter- og forlæggerforbund) og i det indre marked  
B8‑0334/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at den italienske regering for nylig ved dekret yderligere forhøjede den såkaldte "rimelige godtgørelse", dvs. den afgift, der er pålagt digitale apparater, som er udstyret med harddisk eller lignende, og som markedsføres i Italien;

B.     der henviser til, at provenuet af denne afgift tilfalder SIAE som forhåndsgodtgørelse, en forening, der på forfatteres og forlæggeres vegne varetager beskyttelsen af intellektuelle ophavsrettigheder, idet lovgiver forudsætter, at de førnævnte apparater anvendes til ulovlig kopiering af materiale, som er beskyttet af ophavsret;

1.      opfordrer Kommissionen til harmonisering på EU-niveau med hensyn til fastsættelsen af den såkaldte "rimelige godtgørelse" for at undgå, at den udnyttes til at indføre unødige ekstra afgifter til ulempe for borgerne, sådan som det er sket i Italien.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik