PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 105kWORD 46k
25.3.2015
PE555.086v01-00
 
B8-0334/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Italian tekijänoikeusjärjestölle (SIAE) maksettavien sopivien hyvitysten nostamisesta ja EU:n yhteismarkkinoista


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Italian tekijänoikeusjärjestölle (SIAE) maksettavien sopivien hyvitysten nostamisesta ja EU:n yhteismarkkinoista  
B8-0334/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että viime aikoina Italian hallitus on nostanut niin sanottua sopivaa hyvitystä, eli maksua, joka peritään Italiassa myytäviltä digitaalisilta tai vastaavilta laitteilta, joissa on kovalevy;

B.     ottaa huomioon, että tämän maksun tuotto tilitetään ennaltaehkäisevänä korvauksena SIAE:lle, joka huolehtii kirjailijoiden ja kustantajien puolesta henkisen omaisuuden tekijänoikeuksista, sillä lainsäätäjä olettaa, että edellä mainittuja laitteita käytetään tekijänoikeudella suojattujen aineistojen laittomaan kopioimiseen;

1.      pyytää komissiota yhdenmukaistamaan unionin tasolla kysymystä niin sanotuista sopivista hyvityksistä, jotta niitä ei käytettäisi, kuten Italiassa, tarpeettomien ja kansalaisten kannalta haitallisten veroluonteisten maksujen perimiseen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö