FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 47k
9.4.2015
PE555.088v01-00
 
B8-0336/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om højfrekvenshandel


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om højfrekvenshandel  
B8‑0336/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til MIFID II-direktivet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at børsspekulationen samler sig omkring Europa som følge af den begrænsede bevidsthed om problemet og kontrollørernes utilstrækkelige indsats;

B.     der henviser til tal, som står at læse i Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndigheds rapport med titlen "Trends, risks, vulnerabilities", og ifølge hvilken værdien af højfrekvenshandel på børsen i Milano lå på omkring 25 % i forhold til et europæisk gennemsnit på 22 %;

C.     der henviser til de seneste tal fra Consob (det italienske børsudvalg), som fastslår, at højfrekvenshandler udgør over 30 % af det samlede antal handler på Ftse Mib-indekset;

D.     der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union i maj 2014 vedtog MIFID II-direktivet, som indeholder nye regler for udbydere af finansielle investeringer på regulerede markeder med henblik på at mindske spekulation og undgå systemiske risici;

E.     der henviser til, at direktivet først træder i kraft to et halvt år efter medlemslandenes nationale regeringers endelige vedtagelse og nøje overvejelse;

1.      opfordrer Kommissionen til at kontrollere effektiviteten af de værktøjer, der findes inden for dette område.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik