PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 105kWORD 46k
9.4.2015
PE555.088v01-00
 
B8-0336/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


automatisoidusta arvopaperikaupasta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys automatisoidusta arvopaperikaupasta  
B8-0336/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon MiFID II -direktiivin

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että pörssikeinottelu keskittyy Eurooppaan, koska ongelmaa ei tiedosteta riittävästi ja valvojien toiminta on puutteellista;

B.     ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen raportissa "Trends, risks, vulnerabilities" esitetyt luvut, joiden mukaan toukokuussa 2013 automatisoidun kaupankäynnin osuus Milanon pörssissä oli noin 25 prosenttia ja Euroopassa keskimäärin 22 prosenttia;

C.     ottaa huomioon, että Italian yritys- ja pörssivalvontaviranomaisen Consobin viimeisten tietojen mukaan automatisoidun huippunopean kaupan osuus on yli 30 prosenttia kaikesta kaupankäynnistä FTSE MIB -indeksiin kuuluvilla arvopapereilla;

D.     ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 MiFID II -direktiivin, jossa oli uusia sääntöjä säännellyillä markkinoilla toimiville sijoituspalveluille keinottelun vähentämiseksi ja systeemiriskien estämiseksi;

E.     ottaa huomioon, että direktiivi tulee voimaan vasta kaksi ja puoli vuotta sen jälkeen kun kaikki jäsenvaltioiden hallitukset ovat hyväksyneet sen lopullisesti ja vahvistaneet sen;

1.      pyytää komissiota tarkistamaan ehdotettujen välineiden tehokkuuden.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö