REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 129kWORD 49k
9.4.2015
PE555.088v01-00
 
B8-0336/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ātrās tirdzniecības darījumiem


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ātrās tirdzniecības darījumiem  
B8‑0336/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā direktīvu FITD II,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā biržas spekulācijas galvenokārt tiek īstenotas Eiropā, jo tajā šī problēma nav pietiekami apzināta un netiek veikti pietiekami stingri kontroles pasākumi;

B.     tā kā EVTI ziņojumā Trends, risks, vulnerabilities ir minēti vairāki skaitļi, saskaņā ar kuriem 2013. gada maijā ātro darījumu īpatsvars Piazza Affari biržā sasniedza aptuveni 25 %, savukārt vidējais šo darījumu rādītājs Eiropā bija 22 %;

C.     tā kā saskaņā ar Consob sniegtajiem jaunākajiem datiem no visiem darījumiem, kas tiek veikti indeksa Ftse Mib ietvaros, vairāk nekā 30 % ir bijuši īpaši ātrie darījumi;

D.     tā kā 2014. gada maijā Eiropas Savienības Padome pieņēma direktīvu FITD II, kurā ir paredzēti jauni noteikumi, kas reglamentē finanšu investīciju pakalpojumus regulētajos tirgos, lai samazinātu spekulatīvo darījumus skaitu un mazinātu sistēmiskos riskus;

E.     tā kā šī direktīva stāsies spēkā tikai pēc divarpus gadiem pēc tam, kad tā būs pieņemta galīgajā variantā un kad to būs izskatījušas visu dalībvalstu valdības,

1.      aicina Komisiju pārbaudīt šajā jomā ierosināto tiesību aktu efektivitāti.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika