FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 112kWORD 43k
16.3.2015
PE555.090
 
B8-0338/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om obligatorisk bedøvelse af dyr før aflivning og obligatorisk tilstedeværelse af certificerede og uafhængige dyrlæger og inspektører for at kontrollere de forskellige aktiviteter forbundet med slagtning af dyr


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om obligatorisk bedøvelse af dyr før aflivning og obligatorisk tilstedeværelse af certificerede og uafhængige dyrlæger og inspektører for at kontrollere de forskellige aktiviteter forbundet med slagtning af dyr  
B8‑0338/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at 360 mio. kvæg, svin og geder hvert år bliver aflivet på slagterier i Den Europæiske Union;

B.     der henviser til, at "dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter";

C.     der henviser til, at mindst 50 % af slagterierne i Frankrig ifølge flere officielle rapporter slagter dyr uden forudgående bedøvelse af hensyn til omkostningseffektiviteten;

D.     der henviser til, at det påhviler den ansvarlige person, som er udnævnt af ejeren, at beskytte dyrenes velfærd, og at slagteriet de facto er dommer og part;

 

E.     der henviser til, at egenkontrollen har vist sine begrænsninger efter de utallige skandaler i landbrugsfødevareindustrien;

1.      opfordrer til, at forudgående bedøvelse bliver gjort obligatorisk, og at certificerede og uafhængige dyrlæger eller inspektører er til stede under slagtningen for at undgå, at dyr, som er ved bevidsthed, bliver hængt op eller hejst op, og for at undgå, at dyr bliver renset eller skoldet, mens de stadig er i live;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik