PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 106kWORD 47k
16.3.2015
PE555.090v01-00
 
B8-0338/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pakollisesta tainnuttamisesta ennen eläinten teurastusta tai lopetusta ja eläinlääkärien sekä valtuutettujen riippumattomien tarkastajien pakollisesta läsnäolosta eläinten teurastukseen liittyvien toimien valvomiseksi


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pakollisesta tainnuttamisesta ennen eläinten teurastusta tai lopetusta ja eläinlääkärien sekä valtuutettujen riippumattomien tarkastajien pakollisesta läsnäolosta eläinten teurastukseen liittyvien eri toimien valvomiseksi  
B8-0338/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 24. syyskuuta 2009 annetun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1099/2009,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että vuosittain 360 miljoonaa nautaa, sikaa ja vuohta tapetaan teurastamoissa Euroopan unionissa;

B.     ottaa huomioon, että ”eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana”;

C.     ottaa huomioon, että useiden virallisten raporttien mukaan Ranskassa ainakin 50 prosenttia teurastamoista pistää tehokkuussyistä eläimen kuoliaaksi ilman tainnuttamista;

D.     toteaa, että teurastamon nimittämä vastuuhenkilö on vastuussa eläinten hyvinvoinnista ja että teurastamo on tässä sekä tuomarina että asianosaisena;

E.     toteaa, että lukemattomat elintarviketeollisuuden skandaalit ovat osoittaneet omavalvonnan rajallisuuden;

1.      vaatii, että teurastusta tai lopetusta edeltävän tainnuttamisen on oltava pakollista ja että eläinlääkärien sekä valtuutettujen riippumattomien tarkastajien on oltava läsnä teurastuksen aikana, jotta eläimiä ei panna riippumaan tai hilata niiden ollessa yhä tajuissaan tai jotta ne eivät joudu jatkokäsiteltäviksi tai kaltattaviksi niiden ollessa vielä eläviä;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö