FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 45k
10.4.2015
PE555.091v01-00
 
B8-0339/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om støtte til stålsektoren i Den Europæiske Union


Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støtte til stålsektoren i Den Europæiske Union  
B8‑0339/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om oprettelse af EKSF, der nu er traktaten om Den Europæiske Union,

–       der henviser til beslutning af 4. februar 2014 om handlingsplanen for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at stålindustrien er en sektor, der spiller en central rolle for væksten i EU, og at bibeholdelsen af stålsektorens aktiviteter giver mulighed for at styrke vores industrielle potentiale og sikre energiforsyningssikkerheden;

 

B.     der henviser til, at stålsektoren står for 350 000 direkte arbejdspladser i Europa og flere millioner indirekte arbejdspladser;

 

C.     der henviser til, at sektoren er udsat for illoyal konkurrence fra tredjelandes side på verdensmarkedet;

 

D.     der henviser til situationen på utallige europæiske fabrikker, som f.eks. i Gandrange eller Florange;

 

1.      opfordrer Kommissionen til at indføre told på stål over for lande, der udsætter os for illoyal konkurrence;

 

2.      anmoder Kommissionen om at forpligte de virksomheder, der sælger et rentabelt industrielt produktionsanlæg, til aktivt at søge efter en køber, som kan overtage anlægget;

 

3.      kræver, at de virksomheder, der udflytter deres produktion, tilbagebetaler den støtte, de har modtaget fra Unionen, medlemsstaterne og lokale og regionale myndigheder;

 

4.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik