PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 106kWORD 43k
10.4.2015
PE555.091v02-00
 
B8-0339/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tuesta Euroopan unionin terästeollisuudelle


Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tuesta Euroopan unionin terästeollisuudelle  
B8‑0339/2015

Euroopan parlamentti, joka

 

–       ottaa huomioon EHTY:n perustamissopimuksen, nykyisen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

–       ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     katsoo, että terästeollisuus on keskeinen teollisuudenala Euroopan unionin kasvun kannalta ja että terästeollisuuden säilyttäminen mahdollistaa unionin teollisen potentiaalin edistämisen ja energian toimitusvarmuuden varmistamisen;

 

B.     ottaa huomioon, että terästeollisuus työllistää suoraan 350 000 henkilöä Euroopassa ja epäsuorasti useita miljoonia henkilöitä;

 

C.     ottaa huomioon, että alaa koettelee kolmansien maiden harjoittama vilpillinen kilpailu maailmanmarkkinoilla;

 

D.     ottaa huomioon useiden eurooppalaisten tehtaiden, kuten Gandrangen tai Florangen, tilanteen;

 

1.      pyytää komissiota ottamaan käyttöön tullimaksuja, jotka kohdennetaan niistä maista tuotavaan teräkseen, jotka harjoittavat vilpillistä kilpailua;

 

2.      pyytää komissiota velvoittamaan yritykset, jotka myyvät kannattavan teollisen tuotantolaitoksen, etsimään aktiivisesti toiminnan jatkajaa;

 

3.      vaatii, että yritykset, jotka siirtävät tuotantonsa ulkomaille, maksavat takaisin tuet, jotka ne ovat saaneet unionilta, valtioilta ja yhteisöiltä;

 

4.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö