FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 47k
10.4.2015
PE555.092v01-00
 
B8-0340/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om suspension af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine


Aymeric Chauprade, Mario Borghezio, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om suspension af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine  
B8‑0340/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine,

–       der henviser til undertegnelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine den 27. juni 2014 og til Europa-Parlamentets og det ukrainske parlaments (Verhovna Radas) samtidige ratificering af denne den 16. september 2014,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at et panserkøretøj fra den ukrainske hær, der blev kørt af en soldat, som ifølge generalstaben i Kiev var spirituspåvirket, kørte ind i og dræbte en lille pige på otte år den 16. marts 2015 i Kostjantynivka, som er en by under regeringens kontrol i Donbass; der henviser til, at den lokale befolkning samme aften afholdt demonstrationer for at kræve panserkøretøjernes tilbagetrækning fra deres by; der henviser til, at 12 demonstranter blev arresteret for at tilskynde til terror blot for at have deltaget i denne våbenløse og fredelige demonstration;

B.     der erindrer om, at EU-institutionerne adskillige gange har fastholdt, at alle EU's handelsaftaler med tredjelande skal være betinget af respekten for menneskerettighederne, og at enhver alvorlig overtrædelse af menneskerettighederne vil medføre en suspension af handelspræferencerne for det pågældende land;

1.      kræver, at associeringsaftalen mellem EU og Ukraine suspenderes.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik