REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 134kWORD 50k
10.4.2015
PE555.092v01-00
 
B8-0340/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma apturēšanu


Aymeric Chauprade, Mario Borghezio, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma apturēšanu  
B8‑0340/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

–       ņemot vērā ES un Ukrainas asociācijas nolīguma parakstīšanu 2014. gada 27. jūnijā un to, ka Eiropas Parlaments un Ukrainas parlaments (Verkhovna Rada) to nekavējoties ratificēja 2014. gada 16. septembrī,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā 2015. gada 16. martā Donbasa reģiona Kostiantynivka pilsētā, kas atrodas valdības spēku kontrolē, Ukrainas armijas tanks, kuru vadīja kareivis, ko Kijevas aizsardzības spēki atzina par dzērušu, notrieca 8. gadus vecu meitenīti, kas no gūtajiem ievainojumiem gāja bojā; tā kā vietējie iedzīvotāji mītiņā tās pašas dienas vakarā pieprasīja no pilsētas izvest visus tankus; tā kā 12 mītiņa dalībnieki tika aizturēti par terorisma veicināšanu tikai tādēļ, ka viņi piedalījās šajā nebruņotajā un miermīlīgajā pasākumā;

B.     tā kā Eiropas Savienības iestādes vairākos gadījumos ir uzstājušas, ka visiem tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm ir jāpiemēro nosacījums par cilvēktiesību ievērošanu un ka smagu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā tiks apturētas attiecīgajai valstij piešķirtās tirdzniecības preferences;

1.      prasa apturēt ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika