PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 106kWORD 47k
10.4.2015
PE555.093v01-00
 
B8-0341/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


laittoman norsunluukaupan torjunnasta


Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys laittoman norsunluukaupan torjunnasta  
B8‑0341/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission suosituksen 2007/425/EY 9. joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanon valvontatoimista;

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että 17 000 elefanttia tapettiin pelkästään vuonna 2011 ja että norsunluun määrä on kolminkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana;

B.     katsoo, että laiton norsunluukauppa muodostaa vakavan uhan afrikannorsujen eloonjäämiselle ja vaarantaa koko paikallisen ekosysteemin;

C.     katsoo, että tähän laittomaan kauppaan osallistuu usein järjestäytyneen rikollisuuden verkostoja ja se mahdollistaa terroristiryhmille tulojen saannin;

D.     katsoo, että Euroopan unioni on merkittävä markkina-alue mutta myös kauttakulkureitti laittomalle norsunluukaupalle, jota ruokkii pääasiallisesti kysyntä Aasiassa;

1.      kehottaa ottamaan käyttöön kaikkea syöksyhampaiden sekä käsittelemättömän norsunluun ja siitä valmistettujen tuotteiden kaupallista tuontia, vientiä sekä myyntiä koskevan moratorion;

2.      pyytää jäsenvaltioita hävittämään välittömästi laittoman norsunluun varastonsa;

3.      vaatii käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun torjumiseksi takavarikoimalla luonnonvaraisten eläinten kaupasta saatavat varat.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö