Návrh usnesení - B8-0342/2015Návrh usnesení
B8-0342/2015

NÁVRH USNESENÍ o připomínce stého výročí genocidy Arménů

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0342/2015

Postup : 2015/2590(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0342/2015
Předložené texty :
B8-0342/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0342/2015

Usnesení Evropského parlamentu o připomínce Unie týkající se stého výročí genocidy Arménů

(2015/2590(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 18. června 1987 o politickém řešení arménské otázky[1],

 

–       s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 2009 o svědomí Evropy a totalitě[2],

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že jedním z hlavních motivů pro evropské sjednocování je vůle, aby se v Evropě zabránilo opakování válek a zločinů proti lidskosti;

B.     vzhledem k tomu, že Evropský parlament uvedl ve svém usnesení ze dne 18. června 1987, že tragické události, k nimž došlo vůči Arménům na území Osmanské říše v letech 1915 až 1917, byly genocidou, jak je vymezena v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia;

 

C.     vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. dubna 2009 zdůraznil význam uchování vzpomínek v živé paměti, neboť bez pravdy a připomínání minulosti nelze dosáhnout usmíření;

 

D.     vzhledem k tomu, že tato genocida měla hluboké dlouhodobé následky na obyvatelstvo z řad uprchlíků, a to zejména v Evropské unii;

E.     vzhledem k tomu, že genocida Arménů nabývá ještě většího významu v rámci připomínání si stého výročí první světové války;

1.      připojuje se v duchu evropského bratrství, solidarity a spravedlnosti k uctění památky stého výročí genocidy Arménů;

2.      vybízí občanskou společnost, zvolené veřejné představitele a sdělovací prostředky, aby se rovněž připojili k uctění této památky;

3.      vyzývá Komisi a Radu, aby se připojily k Parlamentu a společně si toto stoleté výročí připomněly

4.      děkuje všem, kteří otevřeně a solidárně přispěli k projevům uznání a uctění památky genocidy Arménů, a vyzývá je, aby v tomto duchu pokračovali i nadále;

5.      navrhuje, aby byl stanoven evropský den uctění památky obětí genocidy, aby se připomnělo právo všech národů a všech států na celém světě na mír a důstojnost;

6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států EU, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva.