Prijedlog rezolucije - B8-0342/2015Prijedlog rezolucije
B8-0342/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o europskom obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0342/2015

Postupak : 2015/2590(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0342/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0342/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0342/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o europskom obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima

(2015/2590(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. lipnja 1987. o političkom rješenju armenskog pitanja[1],

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. travnja 2009. o europskoj savjesti i totalitarizmu[2],

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je jedan od glavnih razloga europskog pokreta ujedinjenja želja da se spriječe ponovni ratovi i zločini protiv čovječnosti u Europi;

B.     budući da je Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 18. lipnja 1987. potvrdio da tragični događaji na području Osmanskog Carstva u kojima su između 1915. i 1917. stradali Armenci predstavljaju genocid prema definiciji iz Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida;

C.     budući da je Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 2. travnja 2009. istaknuo važnost očuvanja sjećanja na prošlost jer bez istine i sjećanja ne može biti pomirenja;

D.     budući da je taj genocid imao duboke i dugoročne posljedice za izbjeglice, osobito one u Europskoj uniji;

E.     budući da genocid nad Armencima ima još veću važnost u kontekstu obilježavanja stote obljetnice Prvog svjetskog rata;

1.      pridružuje se obilježavanju stote obljetnice armenskog genocida u duhu europskog bratstva, solidarnosti i pravde;

2.      poziva civilna društva, izabrane dužnosnike, udruge i medije da se također pridruže tom obilježavanju;

3.      poziva Komisiju i Vijeće da se pridruže Parlamentu u obilježavanju te stote obljetnice;

4.      zahvaljuje svima koji su doprinijeli priznanju i sjećanju na genocid nad Armencima u duhu otvorenosti i solidarnosti te ih poziva da nastave tim putem;

5.      predlaže da se osnuje europski dan sjećanja na genocid kako se ne bi zaboravilo pravo svih naroda i nacija u svijetu na mir i dostojanstvo;

6..     nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica EU-a, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i posebnom predstavniku Europske unije za ljudska prava.