Procedūra : 2015/2590(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0342/2015

Pateikti tekstai :

B8-0342/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/04/2015 - 16.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0094

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 122kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.094v01-00
 
B8-0342/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo Europoje (2015/2590(RSP))


Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu

Europos Parlemento rezoliucija dėl armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo Europoje (2015/2590(RSP))  
B8‑0342/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

–       atsižvelgdamas į savo 1987 m. birželio 18 d. rezoliuciją dėl politinio armėnų klausimo sprendimo(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 2 d. rezoliuciją dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo(2),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi viena didžiausių motyvacijų Europos vienijimosi judėjimui yra siekis užkirsti kelią karų ir nusikaltimų žmonijai pasikartojimui Europoje;

B.     kadangi Europos Parlamentas savo 1987 m. birželio 18 d. rezoliucijoje pripažino, kad tragiški 1915–1917 m. įvykiai, nukreipti prieš Osmanų imperijos teritorijoje gyvenusius armėnus, buvo genocidas, kaip apibrėžta konvencijoje dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį;

C.     kadangi Europos Parlamentas savo 2009 m. balandžio 2 d. rezoliucijoje pabrėžė, kad svarbu išsaugoti gyvą praeities atminimą, nes be tiesos ir atminties negali būti susitaikymo;

D.     kadangi šis genocidas ilgam laikui giliai paveikė pabėgusius gyventojus, ypač Europos Sąjungoje;

E.     kadangi armėnų genocidas įgauna dar didesnę reikšmę Pirmo pasaulinio karo minėjimo kontekste;

1.      vadovaudamasis Europos brolybės, solidarumo ir teisingumo principais prisideda prie armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo;

2.      ragina pilietinę visuomenę, renkamuosius pareigūnus, asociacijas ir žiniasklaidą taip pat prisijungti prie šio minėjimo;

3.      ragina Komisiją ir Tarybą prisijungti prie Parlamento minint šimtąsias metines;

4.      dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie armėnų genocido pripažinimo ir atminimo vadovaudamiesi atvirumo ir solidarumo principais ir ragina juos laikytis šios krypties;

5.      siūlo paskelbti Europos genocido atminimo dieną, kad būtų priminta visų žmonių ir tautų pasaulyje teisė į taiką ir orumą;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais.

 

(1)

OL C 190, 1987 7 20, p. 119.

(2)

OL C 137 E, 2010 5 27, p. 25.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika