Procedură : 2015/2590(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0342/2015

Texte depuse :

B8-0342/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2015 - 16.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0094

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 121kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.094v01-00
 
B8-0342/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la comemorarea europeană a centenarului genocidului armean (2015/2590(RSP))


Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea europeană a centenarului genocidului armean (2015/2590(RSP))  
B8‑0342/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Convenția ONU pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid,

–       având în vedere Rezoluția sa din 18 iunie 1987 referitoare la o soluție politică la chestiunea armeană(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 2 aprilie 2009 referitoare la conștiința europeană și totalitarismul(2),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât una dintre principalele motivații ale mișcării de unificare europeană este dorința de a preveni repetarea războaielor și a crimelor împotriva umanității în Europa;

B.     întrucât Parlamentul European a recunoscut, în rezoluția sa din 18 iunie 1987, că evenimentele tragice care au avut loc în perioada 1915-1917 și cărora le-au căzut victime armenii ce trăiau pe teritoriul Imperiului Otoman reprezintă un genocid, conform definiției din Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid;

C.     întrucât Parlamentul European a subliniat, în rezoluția sa din 2 aprilie 2009, importanța păstrării vie a memoriei evenimentelor trecute, deoarece nu poate exista reconciliere în absența recunoașterii adevărului și a amintirii;

D.     întrucât acest genocid a avut efecte profunde pe termen lung asupra populațiilor de refugiați, în special în Uniunea Europeană;

E.     întrucât Genocidul armean are o și mai mare semnificație în contextul comemorărilor centenarului Primului Război Mondial,

1.      se alătură comemorării centenarului Genocidului armean, în spiritul fraternității, solidarității și dreptății europene;

2.      invită societatea civilă, funcționarii publici aleși, asociațiile, precum și mass-media, să se alăture acestei comemorări;

3.      invită Comisia și Consiliul să se alăture Parlamentului pentru a marca acest centenar;

4.      mulțumește tuturor celor care au contribuit la recunoașterea și comemorarea oficială a Genocidului armean, într-un spirit al deschiderii și al solidarității, și îi invită să continue în această direcție;

5.      propune stabilirea unei zile europene a comemorării Genocidului, pentru a reaminti încă o dată dreptul la pace și demnitate al tuturor oamenilor și națiunilor din întreaga lume;

6.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului.

(1)

JO C 190, 20.7.1987, p. 119.

(2)

JO C 137 E, 27.5.2010, p. 25.

Notă juridică - Politica de confidențialitate