Predlog resolucije - B8-0342/2015Predlog resolucije
B8-0342/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o evropski spominski slovesnosti ob stoti obletnici armenskega genocida

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0342/2015

Postopek : 2015/2590(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0342/2015
Predložena besedila :
B8-0342/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0342/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o evropski spominski slovesnosti ob stoti obletnici armenskega genocida

(2015/2590(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. junija 1987 o politični rešitvi armenskega vprašanja[1],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu[2]

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je eden od glavnih razlogov za evropsko združevanje želja, da se v Evropi preprečijo vojne in zločini proti človečnosti;

B.     ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 18. junija 1987 priznal, da so tragični dogodki proti Armencem v letih 1915–1917 na ozemlju Otomanskega cesarstva genocid, kot ga opredeljuje Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida;

C.     ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 2. aprila 2009 poudaril pomen ohranjanja spomina na preteklost, saj brez resnice in spomina ne more biti sprave;

D.     ker je imel ta genocid globoke dolgoročne posledice za begunce, zlasti v Evropski uniji;

E.     ker ima armenski genocid še večji pomen, saj sovpada s slovesnostmi ob stoti obletnici prve svetovne vojne;

1.      se pridružuje spominski slovesnosti ob stoti obletnici armenskega genocida v duhu evropskega bratstva, solidarnosti in pravičnosti;

2.      vabi civilno družbo, izvoljene predstavnike, združenja in medije, naj se prav tako pridružijo spominski slovesnosti;

3.      poziva Komisijo in Svet, naj se pridružita Parlamentu in prav tako obeležita stoto obletnico genocida;

4.      zahvaljuje se vsem, ki so prispevali k priznanju armenskega genocida in spominu nanj v duhu odprtosti in solidarnosti, ter jih vabi, naj še nadalje delujejo v tej smeri;

5.      predlaga, naj se imenuje evropski spominski dan genocida, katerega namen naj bo nadaljnje opominjanje na pravico vseh ljudi in narodov na svetu do miru in dostojanstva;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic EU, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in posebnemu predstavniku EU za človekove pravice.