Postupak : 2015/2590(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0344/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0344/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2015 - 16.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0094

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 122kWORD 59k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.096v01-00
 
B8-0344/2015

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima (2015/2590(RSP))


Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Ceballos, Helga Trüpel u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima (2015/2590(RSP))  
B8‑0344/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. rujna 2005. o otvaranju pregovora s Turskom(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. studenog 2000. o napretku Turske u procesu pristupanja(2),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. lipnja 1987. o političkom rješenju armenskog pitanja(3),

–       uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava od 23. ožujka 2015. o sprečavanju genocida,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je jedan od glavnih razloga europskog pokreta ujedinjenja i jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije želja da se spriječe ponovni ratovi i zločini protiv čovječnosti u Europi;

B.     budući da je EU imao temeljnu ulogu u uspostavljanju Međunarodnog kaznenog suda i u svojim odnosima s trećim zemljama promiče potpisivanje i ratifikaciju Rimskog statuta s ciljem kažnjavanja i sprečavanja ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u skladu s međunarodnim pravom;

C.     budući da se 2015. obilježava stota obljetnica genocida nad Armencima koji je počinilo Osmansko Carstvo;

D.     budući da je genocid imao duboke i dugoročne posljedice za izbjeglice, osobito na europskom kontinentu;

E.     budući da se poricanje genocida doživljava i prepoznaje kao završna faza genocida, kojom se otvara put za buduće genocide;

F.     budući da je izostanak nedvosmislene i pravodobne osude genocida nad Armencima znatno doprinio neuspješnom sprečavanju kasnijih zločina protiv čovječnosti;

G.     budući da je od iznimne važnosti spriječiti ili hitro djelovati kako bi se zaustavili takvi zločini kako ne bi došlo do pogoršavanja sukoba i humanitarnih kriza;

1.      sudjeluje u obilježavanju stote godišnjice genocida nad Armencima u duhu europske solidarnosti i pravde te odaje počast nedužnim žrtvama svih genocida i zločina protiv čovječnosti; poziva Komisiju i Vijeće da se pridruže obilježavanju te stote obljetnice;

2.      osuđuje sve zločine protiv čovječnosti i genocide te duboko žali zbog svih pokušaja njihova poricanja;

3.      naglašava da bi pravodobno sprečavanje i učinkovito kažnjavanje genocida i zločina protiv čovječnosti trebali biti prioriteti međunarodne zajednice, kao što je to slučaj u Europskoj uniji;

4.      podržava sve napore u sprečavanju genocida, vraćanju prava osoba podvrgnutih činu genocida i ostvarenju međunarodne pravde;

5.      pozdravlja činjenicu da je sve veći broj država članica EU-a priznao genocid nad Armencima i potiče one države članice EU-a koje to još nisu učinile kao i institucije EU-a da ga priznaju i da aktivno promiču njegovo priznavanje od strane međunarodne zajednice te poziva na ulaganje konkretnih napora kako bi se zaustavili svi činovi poricanja;

6.      mišljenja je da je obilježavanje stote obljetnice genocida nad Armencima tijekom 2015. važna prilika da se Turska suoči sa svojom prošlošću; s tim u vezi poziva turske vlasti da otvore sve arhive koji će povjesničarima, akademskim stručnjacima i istraživačima pružiti priliku da rasvijetle ta tragična događanja i započnu stvarnu i transparentnu javnu raspravu kako bi se taj genocid priznao; pozdravlja korake koje su nedavno poduzeli pojedini turski intelektualci i nevladine organizacije i ponavlja svoj poziv Turskoj da normalizira odnose i uspostavi diplomatske odnose s Armenijom; također podržava inicijative civilnog društva između Turske i Armenije kojima se radi na postizanju normalizacije odnosa;

7.      pozdravlja znatan napredak koji je ostvarila međunarodna zajednica, pogotovo u okviru UN-a, u razvijanju mjerodavnih mehanizama i praksi u svrhu sprečavanja i kažnjavanja zločina genocida; izražava punu podršku tom postupku i ponavlja svoj poziv na univerzalnu ratifikaciju Konvencije UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda;

8.      podržava preporuku Vijeća UN-a za ljudska prava Glavnoj skupštini da odredi 9. prosinca kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida i njihova dostojanstva kako bi se podigla razina osviještenosti o Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i njezinoj ulozi u borbi protiv zločina genocida i u njegovu sprečavanju;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica EU-a, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, armenskom predsjedniku i parlamentu te turskom predsjedniku i parlamentu.

(1)

SL C 227 E, 21.9.2006., str. 163.

(2)

SL C 223, 8.8.2001., str. 182.

(3)

SL C 190, 20.7.1987., str. 119.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti