Procedură : 2015/2590(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0344/2015

Texte depuse :

B8-0344/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2015 - 16.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0094

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 62k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.096v01-00
 
B8-0344/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la comemorarea centenarului genocidului armean (2015/2590(RSP))


Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Ceballos, Helga Trüpel în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea centenarului genocidului armean (2015/2590(RSP))  
B8‑0344/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Rezoluția sa din 28 septembrie 2005 referitoare la deschiderea negocierilor cu Turcia(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2000 referitoare la progresele înregistrate de Turcia în vederea aderării(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 18 iunie 1987 referitoare la o soluție politică la chestiunea armeană(3),

–       având în vedere Convenția ONU pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid,

–       având în vedere Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 23 martie 2015 privind prevenirea genocidului,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât dorința de a preveni repetarea războaielor și a crimelor împotriva umanității în Europa reprezintă una dintre principalele motivații ale mișcării de unificare europene și una dintre valorile fondatoare ale Uniunii Europene;

B.     întrucât UE a jucat un rol fundamental în crearea Curții Penale Internaționale și promovează semnarea și ratificarea Statutului de la Roma în relațiile sale cu țările terțe, cu scopul de a pedepsi și preveni crimele de război și crimele împotriva umanității, în conformitate cu dreptul internațional;

C.     întrucât 2015 marchează 100 de ani de la genocidul comis în Imperiul Otoman împotriva armenilor;

D.     întrucât acest genocid a avut efecte profunde și pe termen lung asupra populațiilor de refugiați, în special pe continentul european;

E.     întrucât negarea genocidului este percepută și recunoscută ca etapa finală a unui genocid, pregătind calea pentru genociduri viitoare;

F.     întrucât absența unei condamnări foarte clare și la timp a genocidului armenilor a contribuit substanțial la incapacitatea de a preveni crimele ulterioare împotriva umanității;

G.     întrucât este extrem de important să se prevină și să se acționeze rapid în vederea stopării unor astfel de crime, pentru a opri escaladarea conflictelor și a crizelor umanitare,

1.      participă la comemorarea a 100 de ani de la genocidul împotriva armenilor în spiritul solidarității europene și al dreptății și aduce un omagiu memoriei victimelor nevinovate ale tuturor genocidurilor și crimelor împotriva umanității; invită Comisia și Consiliul să i se alăture în comemorarea centenarului;

2.      condamnă toate cazurile de crime împotriva umanității și de genocid și regretă profund orice încercare de negare a acestora;

3.      subliniază că prevenirea din timp și sancționarea efectivă a genocidurilor și a crimelor împotriva umanității ar trebui să se numere printre prioritățile principale ale comunității internaționale, acestea fiind deja o prioritate a Uniunii Europene;

4.      sprijină toate eforturile pentru prevenirea genocidurilor, restabilirea drepturilor persoanelor care au fost supuse genocidului și instituirea justiției internaționale;

5.      salută recunoașterea genocidului armenilor de către un număr tot mai mare de state membre ale UE și îndeamnă acele state membre ale UE care nu au făcut încă acest lucru, precum și instituțiile UE să îl recunoască și să promoveze în mod activ recunoașterea sa de către comunitatea internațională și solicită eforturi concrete pentru a pune capăt oricărei negări a acestuia;

6.      consideră că comemorarea în 2015 a 100 de ani de la genocidul armenilor reprezintă o ocazie importantă pentru Turcia de a-și accepta trecutul; solicită, în acest sens, autorităților turce să deschidă toate arhivele care vor oferi istoricilor, universitarilor și cercetătorilor posibilitatea de a clarifica acele evenimente tragice și să deschidă o dezbatere publică cu adevărat transparentă cu scopul de a recunoaște genocidul; salută măsurile luate recent de o serie de intelectuali și ONG-uri din Turcia și reiterează apelul adresat Turciei de a-și normaliza relațiile și de a stabili relații diplomatice cu Armenia; sprijină, de asemenea, inițiativele promovate de societățile civile din Turcia și Armenia în vederea normalizării relațiilor;

7.      salută progresele semnificative înregistrate de comunitatea internațională, în special în cadrul ONU, în crearea de mecanisme și practici relevante pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid; își exprimă întregul său sprijin pentru acest proces și reiterează apelul pentru ratificarea universală a Convenției ONU pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid și a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale;

8.      susține recomandarea Consiliului ONU pentru drepturile omului ca Adunarea Generală să desemneze 9 decembrie ca Zi internațională a comemorării și a demnității victimelor genocidului, pentru a atrage atenția opiniei publice cu privire la Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid și rolul său în combaterea și prevenirea crimei de genocid;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre UE, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, președintelui și parlamentului Armeniei, precum și președintelui și parlamentului Turciei.

(1)

JO C 227 E, 21.9.2006, p. 163.

(2)

JO C 223, 8.8.2001, p. 182.

(3)

JO C 190, 20.7.1987, p. 119.

Notă juridică - Politica de confidențialitate