Predlog resolucije - B8-0344/2015Predlog resolucije
B8-0344/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o spominski slovesnosti ob stoti obletnici armenskega genocida

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Ceballos, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0342/2015

Postopek : 2015/2590(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0344/2015
Predložena besedila :
B8-0344/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0344/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o spominski slovesnosti ob stoti obletnici armenskega genocida

(2015/2590(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2005 o začetku pristopnih pogajanj s Turčijo[1],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2000 o napredku Turčije na poti k pristopu[2],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. junija 1987 o politični rešitvi armenskega vprašanja[3],

–       ob upoštevanju konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida,

–       ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice z dne 23. marca 2015 o preprečevanju genocida,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je eden od glavnih razlogov za evropsko združevanje in ena od temeljnih vrednot Evropske unije želja, da se v Evropi preprečijo vojne in hudodelstva zoper človečnost;

B.     ker je imela EU pomembno vlogo pri vzpostavitvi Mednarodnega kazenskega sodišča in ker pri svojih odnosih s tretjimi državami spodbuja podpis in ratifikacijo Rimskega statuta, da bi kaznovali in preprečevali vojne zločine ter hudodelstva zoper človečnost v skladu z mednarodnim pravom;

C.     ker je leta 2015 minilo sto let od armenskega genocida v Otomanskem imperiju;

D.     ker je imel ta genocid globoke dolgoročne posledice za begunce, zlasti na evropski celini;

E.     ker se zanikanje genocida obravnava in prepoznava kot zadnja faza genocida, ki odpira pot prihodnjim genocidom;

F.     ker v znatni meri tudi zaradi dejstva, da ni bilo odločne in pravočasne obsodbe armenskega genocida, ni bilo mogoče preprečiti nadaljnjih hudodelstev zoper človečnost;

G.     ker je preprečevanje ali hitro posredovanje za ustavitev takšnih hudodelstev izjemnega pomena za preprečevanje zaostrovanja konfliktov in humanitarnih kriz;

1.      se v duhu evropske solidarnosti in pravičnosti pridružuje spominski slovesnosti ob stoletnici armenskega genocida ter se poklanja spominu na nedolžne žrtve vseh genocidov in hudodelstev zoper človečnost; poziva Komisijo in Svet, naj se pridružita spominski slovesnosti ob stoletnici;

2.      obsoja vsa storjena hudodelstva zoper človečnost in genocide ter globoko obžaluje vse poskuse njihovega zanikanja;

3.      poudarja, da morata biti pravočasno preprečevanje in učinkovito kaznovanje genocidov in hudodelstev zoper človečnost med glavnimi prednostnimi nalogami mednarodne skupnosti, kot je za Evropsko unijo;

4.      podpira vsa prizadevanja za preprečevanje genocida, povrnitev pravic žrtvam genocida in vzpostavitev mednarodne pravice;

5.      pozdravlja dejstvo, da čedalje več držav članic EU priznava armenski genocid, in poziva tiste države članice EU, ki tega še niso storile, ter institucije EU, naj ga priznajo in dejavno spodbujajo njegovo priznanje s strani mednarodne skupnosti, ter hkrati poziva h konkretnim prizadevanjem za ustavitev vseh poskusov njegovega zanikanja;

6.      meni, da bo spominska slovesnost ob 100. obletnici armenskega genocida v letu 2015 pomembna priložnost, da se Turčija sooči s svojo preteklostjo; v zvezi s tem poziva turške oblasti, naj odprejo vse arhive, ki bodo zgodovinarjem in raziskovalcem omogočili, da pojasnijo te tragične dogodke, ter začnejo povsem odprto javno razpravo z namenom priznanja genocida; pozdravlja nedavne korake nekaterih turških intelektualcev in NVO ter ponovno poziva Turčijo, naj normalizira odnose in vzpostavi diplomatske odnose z Armenijo; prav tako podpira pobude civilne družbe med Turčijo in Armenijo, katerih cilj je normalizacija odnosov;

7.      podpira znaten napredek, ki ga je dosegla mednarodna skupnost, predvsem v okviru OZN, pri razvoju ustreznih mehanizmov in praks za preprečevanje in kaznovanje zločina genocida; izraža polno podporo temu procesu in ponovno poziva k splošni ratifikaciji Konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida in Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča;

8.      podpira priporočilo Sveta OZN za človekove pravice, naj Generalna skupščina OZN določi 9. december za mednarodni dan spomina in dostojanstva žrtev genocida, da bi povečali osveščenost o Konvenciji o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida in o njeni vlogi pri boju proti zločinu genocida in njegovem preprečevanju;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, predsedniku in parlamentu Armenije ter predsedniku in parlamentu Turčije.