ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 117kWORD 51k
8.4.2015
PE555.097v01-00
 
B8-0345/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно международните осиновявания


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно международните осиновявания  
B8-0345/2015

Европейският парламент,

–         като взе предвид италианския закон № 184 от 4 май 1983 г. относно правото на      детето да има семейство,

–         като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.       като има предвид, че предвижданията за първото полугодие на 2014 г. отбелязват отрицателен рекорд, само с 930-950 деца, на които е било разрешено да влязат в Италия, което означава спад от почти 30% спрямо същия период на предходната година;

Б.         като има предвид, че причините за този спад са бюрокрацията, прекалено    дългото чакане, високите разноски по процедурата, както и сложността при ориентиране за осиновяване, възложено на институциите;

В.       като има предвид, че е налице необходимост от облекчаване на бюрократичния процес, включително чрез изменение на действащото законодателство;  

Г.        като има предвид, че е възможно отпадането на декларацията за годност за осиновяване на малолетните, изготвяна от съда, както и опростяването на процедурата за подбор на двойките, която до момента беше възложена изключително на публичните служби, в полза на една по-рационална процедура за съпровождане и обучение на самите двойки преди и след осиновяването, която предвижда сътрудничество между публичните и частните служби на оправомощените институции; 

1.        приканва Комисията да разгледа направените предложения, за да улесни международните осиновявания.

 

 

Правна информация - Политика за поверителност