FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 97kWORD 49k
8.4.2015
PE555.097v01-00
 
B8-0345/2015

forretningsordenens artikel 133


om internationale adoptioner


Aldo Patriciello

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om internationale adoptioner  
B8‑0345/2015

Europa-Parlamentet,

–         der henviser til den italienske lov af 4. maj 1983 n. 184 om barnets rettighed til en         familie,

–         der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at prognoserne for første halvår af 2014 viste et rekordlavt tal, hvor kun 930-950 mindreårige fik tilladelse til at komme til Italien, dvs. et fald på næsten 30 % i forhold til samme periode sidste år;

B.  der henviser til, at årsagerne til dette fald er bureaukratiet, for lange ventetider, de høje omkostninger ved processen og indviklede retningslinjer for adoption fra myndighedernes side;

C. der henviser til behovet for at strømline den bureaukratiske proces, herunder gennem en revision af den gældende lovgivning;

D. der henviser til ungdomsdomstolens (tribunale per i minorenni) eventuelle eliminering af erklæringen om egnethed og forenkling af processen for udvælgelsen af par, der indtil nu udelukkende har været det offentliges ansvar, til fordel for en mere rationel procedure, der kan hjælpe og forberede parret før og efter adoptionen, og som involverer samarbejde mellem det offentlige og godkendte private organer;

1.        opfordrer Kommissionen til at undersøge de fremsatte forslag til fremme af internationale adoptioner.

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik