PROJEKT REZOLUCJI
PDF 119kWORD 50k
8.4.2015
PE555.097v01-00
 
B8-0345/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie adopcji międzynarodowych


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie adopcji międzynarodowych  
B8-0345/2015

Parlament Europejski,

–         uwzględniając włoską ustawę nr 184 z dnia 4 maja 1983 r. w sprawie prawa dziecka do wychowania w rodzinie,

–         uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według szacunków dotyczących pierwszego półrocza 2014 r. zarejestrowano rekordowo niską (930–950) liczbę zezwoleń na wjazd do Włoch wydawanych dzieciom, co oznacza prawie 30% spadek w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku;

B.  mając na uwadze, że przyczyną tego spadku jest biurokracja, nadmiernie długi czas oczekiwania, wysokie koszty procedur oraz złożony charakter poradnictwa w dziedzinie adopcji powierzonego instytucjom;

C. mając na uwadze konieczność usprawnienia procedur administracyjnych, również poprzez przegląd obowiązujących przepisów; 

D. mając na uwadze możliwe zniesienie oświadczenia o spełnieniu warunków wydawanego przez sądy odnośnie do niepełnoletnich oraz uproszczenie procedur wyboru par, za które to procedury do dzisiaj odpowiedzialne są wyłącznie instytucje publiczne, a także możliwe przejście na bardziej racjonalną procedurę polegającą na wspieraniu i kształceniu samych par w okresie przed adopcją i po adopcji w ramach współpracy służb publicznych i prywatnych upoważnionych instytucji; 

1.        zwraca się do Komisji o rozpatrzenie tych propozycji mających na celu sprzyjanie adopcjom międzynarodowym.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności