PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 108kWORD 51k
8.4.2015
PE555.097v01-00
 
B8-0345/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la adopțiile internaționale


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la adopțiile internaționale  
B8-0345/2015

Parlamentul European,

–         având în vedere Legea italiană nr. 184 din 4 mai 1983 privind dreptul minorului la o familie,

–         având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât previziunile pentru primul semestru 2014 înregistrează un record negativ, cu doar 930-950 de minori autorizați să intre în Italia, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 30% față de aceeași perioadă a anului precedent;

B.  întrucât cauzele acestei scăderi sunt birocrația, timpul de așteptare excesiv de îndelungat, costurile ridicate ale procedurilor și complexitatea orientărilor în materie de adopție oferite de autorități;

C. întrucât procesul birocratic trebuie simplificat, inclusiv printr-o revizuire a normelor în vigoare; 

D. întrucât ar fi posibile eliminarea de către tribunalul pentru minori a declarației de adecvare și simplificarea procesului de selecție a cuplurilor, care până în prezent a fost exclusiv în sarcina serviciilor publice, în favoarea unei proceduri mai raționale de sprijin și de formare a cuplurilor înainte și după adopție, care să prevadă colaborarea între serviciile publice și cele private oferite de organismele autorizate, 

1.        invită Comisia să analizeze propunerile formulate pentru a încuraja adopțiile internaționale.

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate