NÁVRH UZNESENIA
PDF 114kWORD 50k
8.4.2015
PE555.097v01-00
 
B8-0345/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o medzinárodných adopciách


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o medzinárodných adopciách  
B8-0345/2015

Európsky parlament,

–         so zreteľom na taliansky zákon č. 184 zo 4. mája 1983 o práve maloletého na rodinu,

–         so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže z prognóz na prvý polrok 2014 vyplynulo, že v tomto období bol do Talianska umožnený vstup iba 930 až 950 maloletým, čo je rekordne nízky počet, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje 30 % pokles;

B.  keďže príčinami tohto poklesu sú byrokracia, príliš dlhé čakacie lehoty, vysoké náklady spojené s administratívnymi procesmi a zložité poradenstvo pri adopciách poskytované príslušnými subjektmi;

C. keďže je potrebné zjednodušiť byrokratický postup, a to okrem iného prostredníctvom preskúmania existujúcich právnych predpisov; 

D. keďže by mohlo byť zrušené vyhlásenie o vhodnosti súdmi pre maloletých a proces výberu vhodných párov, ktorým boli doteraz poverené verejné inštitúcie, by mohol byť zjednodušený a nahradený racionálnejším postupom prípravy a vzdelávania samotných párov pred a po uskutočnení adopcie, ktorý by predpokladal spoluprácu verejných inštitúcií a oprávnených súkromných subjektov; 

1.        vyzýva Komisiu, aby posúdila návrhy, ktoré boli predložené s cieľom uľahčiť medzinárodnú adopciu.

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia