PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 108kWORD 50k
8.4.2015
PE555.097v01-00
 
B8-0345/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o mednarodnih posvojitvah


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o mednarodnih posvojitvah  
B8-0345/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju italijanskega zakona št. 184 z dne 4. maja 1983 o pravici otroka do družine,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je iz projekcij za prvo polletje 2014 razviden negativni rekord, saj je bil samo 930–950 mladoletnikom dovoljen prihod v Italijo, kar je skoraj 30 % manj kot v enakem obdobju leto poprej;

B.     ker so razlogi za ta upad birokracija, predolgo čakanje, visoki stroški postopkov in zapletenost usmerjanja v posvojitve, ki ga izvajajo ustanove;

C.     ker je treba poenostaviti birokratske postopke, tudi z revizijo obstoječe zakonodaje;

D.     ker bi bilo mogoče odpraviti izjavo o ustreznosti, ki jo poda sodišče za mladoletnike, in poenostaviti postopke za izbiro parov, kar je bilo doslej izključno v pristojnosti javnih služb, ter uvesti smotrnejši postopek spremljanja in usposabljanja parov pred in po posvojitvi, ki bi določal sodelovanje med javnimi službami in službami pooblaščenih zasebnih ustanov;

1.      poziva Komisijo, naj preveri predloge, ki so bili oblikovani za spodbujanje mednarodnih posvojitev.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov