FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 107kWORD 48k
8.4.2015
PE555.097v01-00
 
B8-0345/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om internationella adoptioner


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om internationella adoptioner  
B8-0345/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den italienska lagen nr 184 av den 4 maj 1983 om barns rätt till en familj,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Prognoserna för första halvåret 2014 visar på en negativ trend, med endast 930–950 barn som fått tillstånd att komma till Italien, dvs. en minskning på cirka 30 procent jämfört med samma period föregående år.

B.     Skälen till denna minskning är byråkratiska, extremt långa väntetider, höga administrationskostnader och invecklade riktlinjer för adoption från myndigheternas sida.

C.     De byråkratiska formaliteterna måste stramas upp, även genom en översyn av gällande lagstiftning. 

D.     Ungdomsdomstolen kommer eventuellt att avskaffa lämplighetsintyget och förenkla urvalet av berörda par, vilket hittills uteslutande har varit de offentliga myndigheternas ansvar, till fördel för mer rationella förfaranden för att hjälpa och förbereda paren inför och efter adoptionen, vilket också ska omfatta samarbete mellan offentliga myndigheter och auktoriserade privata organ.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera de förslag som lagts fram för att främja internationella adoptioner.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy