Eljárás : 2015/2590(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0346/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0346/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/04/2015 - 16.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0094

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 60k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.098v01-00
 
B8-0346/2015

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az örmény népirtás századik évfordulójáról való megemlékezésről (2015/2590(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Martina Michels a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az örmény népirtás századik évfordulójáról való megemlékezésről (2015/2590(RSP))  
B8‑0346/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–       tekintettel az 1948. december 10-én kelt ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel a 1966. december 16-án kelt Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–       tekintettel az örmény kérdés politikai rendezéséről szóló 1987. június 18-i, az örmény népirtást elismerő állásfoglalására(1),

–       tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1998. április 24-i, a „20. század első népirtásáról” és az örmény nép ellen elkövetett „emberiesség elleni bűncselekményről” megemlékező határozatára,

–       tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2015. március 12-i állásfoglalására(2), és különösen annak 77. pontjára,

–       tekintettel a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, 1948. december 9-i ENSZ-egyezményre,

–       tekintettel a háborús és az emberiség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról szóló, 1968. november 26-i ENSZ-egyezményre,

–       tekintettel a Törökország csatlakozás terén elért előrehaladásáról szóló 2000. november 15-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel a Törökországgal folytatandó tárgyalások megkezdéséről szóló 2005. szeptember 28-i állásfoglalására,(4)

–       tekintettel számos uniós tagállam és más államok jogalkotó szerveinek és kormányainak határozataira és nyilatkozataira,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Oszmán Birodalomban az örmények megsemmisítésének elhatározását követően elkövetett, másfél millió ember halálához vezető örmény népirtásnak 2015-ben van a századik évfordulója;

B.     mivel ez a kisajátításokkal, mészárlásokkal, etnikai tisztogatással és az örmény örökség elpusztításával járó népirtás a menekültcsoportokra nézve is mélyreható hosszú távú hatásokkal járt, különösen az európai kontinensen;

C.     mivel az Európai Parlament 1987. június 18-i állásfoglalásában elismerte, hogy az 1915 és 1917 között az Oszmán Birodalom területén élő örményekkel történt tragikus események az ENSZ Közgyűlése által 1948. december 9-én elfogadott, a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény értelmében népirtásnak minősülnek;

D.     mivel a török kormány a mai napig megtagadja az 1915-ös népirtás elismerését, és ezáltal nem hajlandó feldolgozni az ország történelmének egy részét, így nem tanulva saját történelméből;

E.     mivel az utóbbi években török aktivisták, újságírók, írók és mások is szót emeltek az örmény népirtás Törökország általi elismerése mellett; mivel ez a török alkotmány értelmében még mindig büntetendő cselekménynek minősül; mivel egyesek, például Hrant Dink újságíró az életükkel fizettek a népirtás elítéléséért;

F.     mivel az ENSZ 1985-ben elismerte az örmény népirtást, számos országgal és parlamenttel, köztük uniós tagállamokkal egyetemben;

G.     mivel az örmény népirtás török kormány általi elismerése hozzájárulna a Törökország és Örményország közötti kétoldalú kapcsolatok javulásához és a feszültségek enyhítéséhez;

1.      részt vesz az örmény népirtás századik évfordulójáról való megemlékezésben és tisztelettel adózik a másfél millió életét vesztett ártatlan civil áldozat emlékének;

2.      felszólítja az uniós tagállamok parlamentjeit és kormányait, továbbá a civil társadalmat, hogy csatlakozzanak e századik évfordulóról való megemlékezéshez; rámutat arra, hogy a megemlékezésben való részvétel hozzájárulna e népirtás, az országban élő kurd népességgel való bánásmód, Ciprus folytatódó megszállása és a szíriai válság támogatása és az abban való részvétel Törökország általi elhallgatásának felszámolásához;

3.      felszólítja Törökországot, hogy a 100. évfordulót használja az Oszmán Birodalom által elkövetett örmény népirtás elismerésére, és dolgozza fel az ország történelmének ezt a részét, mivel csak az igazság által válik majd lehetővé az ország valódi demokratizálódása és e teher nélküli előrelépése, illetve Örményországgal a jószomszédi viszony kialakítása;

4.      felszólítja a török hatóságokat, hogy nyissanak meg minden archívumot, amely a történészek, a tudósok és a kutatók számára lehetőséget ad e tragikus események napvilágra hozatalára, valamint arra, hogy valamennyi szinten valóban átlátható vita induljon az elhallgatás politikáján való túllépés és a népirtás elismerése érdekében;

5.      arra bátorítja a kormányokat és parlamenteket, hogy nyilvánítsák ki tiszteletüket az áldozatok iránt, valamint a világtörténelem egy sötét fejezeteként ismerjék el az örmény népirtást;

6.      úgy véli, hogy a történelmet, és így az örmény népirtást is a valóságnak megfelelően kell tanítani a megismétlődés elkerülése érdekében;

7.      javasolja az örmény népirtásról való megemlékezés napjának létrehozását;

8.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Örményország elnökének és parlamentjének, valamint Törökország elnökének, kormányának és parlamentjének.

(1)

HL C 190., 1987.7.20., 119. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0076.

(3)

HL C 223., 2001.8.8., 182. o.

(4)

HL C 227 E, 2006.9.21., 163.o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat