Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0346/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0346/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az örmény népirtás századik évfordulójáról való megemlékezésről

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Martina Michels a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0342/2015

Eljárás : 2015/2590(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0346/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-0346/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0346/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása az örmény népirtás századik évfordulójáról való megemlékezésről

(2015/2590(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–       tekintettel az 1948. december 10-én kelt ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel a 1966. december 16-án kelt Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–       tekintettel az örmény kérdés politikai rendezéséről szóló 1987. június 18-i, az örmény népirtást elismerő állásfoglalására[1],

–       tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1998. április 24-i, a „20. század első népirtásáról” és az örmény nép ellen elkövetett „emberiesség elleni bűncselekményről” megemlékező határozatára,

–       tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2015. március 12-i állásfoglalására[2], és különösen annak 77. pontjára,

–       tekintettel a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, 1948. december 9-i ENSZ-egyezményre,

–       tekintettel a háborús és az emberiség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról szóló, 1968. november 26-i ENSZ-egyezményre,

–       tekintettel a Törökország csatlakozás terén elért előrehaladásáról szóló 2000. november 15-i állásfoglalására[3],

–       tekintettel a Törökországgal folytatandó tárgyalások megkezdéséről szóló 2005. szeptember 28-i állásfoglalására,[4]

–       tekintettel számos uniós tagállam és más államok jogalkotó szerveinek és kormányainak határozataira és nyilatkozataira,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Oszmán Birodalomban az örmények megsemmisítésének elhatározását követően elkövetett, másfél millió ember halálához vezető örmény népirtásnak 2015-ben van a századik évfordulója;

B.     mivel ez a kisajátításokkal, mészárlásokkal, etnikai tisztogatással és az örmény örökség elpusztításával járó népirtás a menekültcsoportokra nézve is mélyreható hosszú távú hatásokkal járt, különösen az európai kontinensen;

C.     mivel az Európai Parlament 1987. június 18-i állásfoglalásában elismerte, hogy az 1915 és 1917 között az Oszmán Birodalom területén élő örményekkel történt tragikus események az ENSZ Közgyűlése által 1948. december 9-én elfogadott, a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény értelmében népirtásnak minősülnek;

D.     mivel a török kormány a mai napig megtagadja az 1915-ös népirtás elismerését, és ezáltal nem hajlandó feldolgozni az ország történelmének egy részét, így nem tanulva saját történelméből;

E.     mivel az utóbbi években török aktivisták, újságírók, írók és mások is szót emeltek az örmény népirtás Törökország általi elismerése mellett; mivel ez a török alkotmány értelmében még mindig büntetendő cselekménynek minősül; mivel egyesek, például Hrant Dink újságíró az életükkel fizettek a népirtás elítéléséért;

F.     mivel az ENSZ 1985-ben elismerte az örmény népirtást, számos országgal és parlamenttel, köztük uniós tagállamokkal egyetemben;

G.     mivel az örmény népirtás török kormány általi elismerése hozzájárulna a Törökország és Örményország közötti kétoldalú kapcsolatok javulásához és a feszültségek enyhítéséhez;

1.      részt vesz az örmény népirtás századik évfordulójáról való megemlékezésben és tisztelettel adózik a másfél millió életét vesztett ártatlan civil áldozat emlékének;

2.      felszólítja az uniós tagállamok parlamentjeit és kormányait, továbbá a civil társadalmat, hogy csatlakozzanak e századik évfordulóról való megemlékezéshez; rámutat arra, hogy a megemlékezésben való részvétel hozzájárulna e népirtás, az országban élő kurd népességgel való bánásmód, Ciprus folytatódó megszállása és a szíriai válság támogatása és az abban való részvétel Törökország általi elhallgatásának felszámolásához;

3.      felszólítja Törökországot, hogy a 100. évfordulót használja az Oszmán Birodalom által elkövetett örmény népirtás elismerésére, és dolgozza fel az ország történelmének ezt a részét, mivel csak az igazság által válik majd lehetővé az ország valódi demokratizálódása és e teher nélküli előrelépése, illetve Örményországgal a jószomszédi viszony kialakítása;

4.      felszólítja a török hatóságokat, hogy nyissanak meg minden archívumot, amely a történészek, a tudósok és a kutatók számára lehetőséget ad e tragikus események napvilágra hozatalára, valamint arra, hogy valamennyi szinten valóban átlátható vita induljon az elhallgatás politikáján való túllépés és a népirtás elismerése érdekében;

5.      arra bátorítja a kormányokat és parlamenteket, hogy nyilvánítsák ki tiszteletüket az áldozatok iránt, valamint a világtörténelem egy sötét fejezeteként ismerjék el az örmény népirtást;

6.      úgy véli, hogy a történelmet, és így az örmény népirtást is a valóságnak megfelelően kell tanítani a megismétlődés elkerülése érdekében;

7.      javasolja az örmény népirtásról való megemlékezés napjának létrehozását;

8.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Örményország elnökének és parlamentjének, valamint Törökország elnökének, kormányának és parlamentjének.