Propunere de rezoluţie - B8-0346/2015Propunere de rezoluţie
B8-0346/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la comemorarea centenarului genocidului armenilor

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Martina Michels în numele Grupului GUE/NGL

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0342/2015

Procedură : 2015/2590(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0346/2015
Texte depuse :
B8-0346/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0346/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea centenarului genocidului armenilor

(2015/2590(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU din 10 decembrie 1948,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966,

–       având în vedere Rezoluția sa din 18 iunie 1987 referitoare la o soluție politică la chestiunea armeană[1], prin care a recunoscut genocidul armenilor,

–       având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 24 aprilie 1998, prin care se comemora „primul genocid al secolului al XX-lea” și „crimele împotriva umanității” săvârșite împotriva poporului armean;

–       având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2015 referitoare la Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în acest domeniu[2], îndeosebi punctul 77 din raport,

–       având în vedere Convenția ONU privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid din 9 decembrie 1948,

–       având în vedere Convenția ONU asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor împotriva umanității din 26 noiembrie 1968,

–       având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2000 referitoare la progresele înregistrate de Turcia în vederea aderării[3],

–       având în vedere Rezoluția sa din 28 septembrie 2005 referitoare la deschiderea negocierilor cu Turcia[4],

–       având în vedere rezoluțiile și declarațiile făcute de organele legislative și de guvernele mai multor state membre ale UE, precum și de alte state,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât anul 2015 marchează centenarul genocidului armenilor comis în Imperiul Otoman ca urmare a deciziei de anihilare a armenilor, ceea ce a dus la moartea a 1,5 milioane de oameni;

B.     întrucât acest genocid, care a inclus deposedări, masacre, purificare etnică și distrugerea patrimoniului armean, a avut și efecte profunde pe termen lung asupra populațiilor refugiate, în special pe continentul european;

C.     întrucât Parlamentul European, în rezoluția sa din 18 iunie 1987, a recunoscut faptul că tragicele evenimente dintre anii 1915 și 1917, care au implicat armeni care trăiau pe teritoriul Imperiului Otoman, constituie genocid în sensul dat de Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, adoptată de Adunarea generală a ONU la 9 decembrie 1948;

D.     întrucât, până în prezent, guvernul turc a refuzat să recunoască genocidul din 1915 și prin aceasta refuză să accepte o parte din trecutul țării și să tragă învățăminte din propria istorie;

E.     întrucât în ultimii ani o serie de activiști, jurnaliști și scriitori turci, între alții, s-au exprimat în favoarea recunoașterii de către Turcia a genocidului armenilor; întrucât acesta continuă să fie considerat un act sancționabil în temeiul Constituției Turciei; întrucât unele persoane, precum jurnalistul Hrant Dink, au plătit cu viața denunțarea genocidului;

F.     întrucât ONU a recunoscut genocidul armenilor în 1985, de asemenea recunoscut de o serie de state și parlamente, inclusiv statele membre ale UE;

G.     întrucât recunoașterea genocidului armenilor de către guvernul turc ar contribui la reducerea tensiunilor și la ameliorarea relațiilor bilaterale dintre Turcia și Armenia;

1.      participă la comemorarea centenarului genocidului armenilor și onorează memoria celor 1,5 milioane de civili nevinovați care au pierit;

2.      invită parlamentele și guvernele statelor membre ale UE și societatea civilă să se alăture comemorării acestui centenar; subliniază că participarea la comemorare ar contribui la oprirea conspirației tăcerii impusă de Turcia cu privire la acest genocid, precum și cu privire la tratamentul populației kurde din țară, ocuparea continuă a Ciprului și încurajarea crizei din Siria și implicarea în aceasta.

3.      invită Turcia să utilizeze aniversarea a o sută de ani pentru a recunoaște genocidul armenilor săvârșit de Imperiul Otoman și să accepte această parte a istoriei țării, deoarece numai adevărul va permite o adevărată democratizare a țării și avansarea fără această povară, precum și dezvoltarea de relații de bună vecinătate cu Armenia;

4.      invită autoritățile turce să deschidă toate arhivele, fapt care va oferi istoricilor, academicienilor și cercetătorilor ocazia de a face lumină asupra acestor tragice evenimente și de a demara o dezbatere cu adevărat transparentă la toate nivelurile, în scopul depășirii politicii tăcerii și al recunoașterii genocidului;

5.      încurajează guvernele și parlamentele să își exprime respectul pentru victime și să recunoască genocidul armenilor ca o pagină întunecată din istoria civilizației lumii;

6.      Consideră că istoria, inclusiv genocidul armenilor, ar trebui învățată în adevărata sa lumină, pentru a evita repetarea ei;

7.      propune desemnarea unei zile pentru comemorarea genocidului armenilor;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Președintelui și Parlamentului Armeniei, precum și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Turciei.