Предложение за резолюция - B8-0347/2015Предложение за резолюция
B8-0347/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид

  13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Кнут Флекенщайн, Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Венсан Пейон, Арне Лиц, Жил Парньо, Силви Гийом, Никос Андрулакис, Димитрис Пападакис, Никола Капуто,  Тонино  Пицула, Марлене Мици, Зигмантас Балчитис, Ана Гомеш, Таня Файон, Шон Саймън, Гофредо Мария Бетини, Андрейс Мамикинс, Мирослав Похе, Нина Гил, Сурая Пост, Елиза Ферейра, Лиса Яконсари, Пиер Антонио Панцери от името на групата S&D

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0342/2015

  Процедура : 2015/2590(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0347/2015
  Внесени текстове :
  B8-0347/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0347/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид

  (2015/2590(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид своята резолюция от 28 септември 2005 г. относно започването на преговорите с Турция[1],

  –       като взе предвид Конвенцията на ООН за преследване и наказване на престъплението геноцид,

  –       като взе предвид своята резолюция от 18 юни 1987 г. относно политическо решение на арменския въпрос[2],

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.     като има предвид, че една от основните движещи сили на европейското движение за обединение и една от основополагащите ценности на Европейския съюз е волята за предотвратяване на повтарянето на войните и престъпленията против човечеството в Европа;

  Б.     като има предвид, че през 1915 г., малко след като Османската империя се включва в Първата световна война, режимът на комитета „Обединение и напредък“, в рамките на централно планирана операция, заповядва и осъществява масово депортиране и унищожаване на повече от един милион арменци в Османската империя и заличаването на тяхната култура; като има предвид, че Европейският парламент призна в своята резолюция от 18 юни 1987 г., че тези трагични събития представляват геноцид по смисъла на Конвенцията за преследване и наказване на престъплението геноцид;

  В.     като има предвид, че през 2015 г. се отбелязват сто години от арменския геноцид, извършен в Османската империя;

  Г.     като има предвид, че в същото време стотици хиляди мюсюлмани в Османската империя са загинали през Първата световна война като жертви на глад и болести, както и на целенасочени убийства; като има предвид, че това не следва да отклонява вниманието от факта, че масовото унищожаване на арменците в Османската империя представлява най-големия отделен престъпен акт на жестокост през Първата световна война;

  Д.     като има предвид, че самият основател на Република Турция, Мустафа Кемал Ататюрк, признава масовите зверства срещу арменците в Османската империя, наричайки ги „позорен акт“; като има предвид, че Република Турция не успя да доразвие това признание и да се изправи срещу тъмните страници от своята национална история, като вместо това възприе различни форми на официално отричане и продължи с унищожаването на арменското културно наследство; като има предвид, че отричането на геноцида представлява неговия краен етап;

  Е.     като има предвид, че промените в турското общество от началото на 21-ви век насам и реформите, проправящи пътя за започване на преговорите за присъединяване към ЕС, създадоха условия за по-открит и свободен дебат относно историческите въпроси в Турция, в т.ч. арменския въпрос; като има предвид, че в резултат от това бяха развити многобройни инициативи на гражданското общество и културен обмен между Турция и Армения; като има предвид, че редица турски НПО и интелектуалци възнамеряват публично да отбележат стогодишнината от геноцида над арменците в Истанбул;

  Ж.    като има предвид, че Турция и Армения започнаха процес на нормализиране на дипломатическите отношения, подписвайки през 2009 г. в Женева протоколи относно установяването и развитието на отношения, включително отваряне на границите; като има предвид обаче, че от тогава този процес е в застой;

  З.      като има предвид, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази своите съболезнования на семействата на жертвите на арменския геноцид, като нарече масовите убийства „нечовешки“; като има предвид, че министър-председателят на Турция, Ахмет Давутоглу, заяви, че Турция „споделя страданието на арменците“, призова за премахване на табутата при преодоляването на „голямата травма, която спря времето през 1915 г.“ и се ангажира да предостави „дължимото признание на културното наследство на Армения в Турция“;

  И.     като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция от 2 април 2009 г. подчерта значението на поддържането на спомените за миналото живи, тъй като не може да има помирение без истина, памет и справедливост;

  1.      участва в отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид в дух на солидарност и справедливост и отдава почит на паметта на невинните жертви на този геноцид; призовава Комисията и Съвета да се присъединят към отбелязването на стогодишнината; изразява своята благодарност към всички, които дадоха своя принос за разследването, признаването и запазването на паметта за арменския геноцид;

  2.      подчертава, че навременното предотвратяване и ефективното наказване на актовете на геноцид и на престъпленията против човечеството следва да бъдат сред основните приоритети на международната общност и на Европейския съюз;

  3.      приветства изявленията на президента Реджеп Тайип Ердоган и на министър-председателя Ахмет Давутоглу, изразяващи съболезнования и признаващи жестокостите срещу арменците в Османската империя като стъпка в правилната посока; насърчава Турция да използва отбелязването на стогодишнината от арменския геноцид като важна възможност да продължи да полага усилия, за да приеме миналото си и да признае арменския геноцид, и по този начин да създаде условия за истинско помирение между турския и арменския народ;

  4.      изразява увереност, че откритият и свободен дебат в турското общество относно исторически въпроси, в т.ч. арменския геноцид, е неразривно свързан с процеса на демократизация, тъй като една здрава и зряла демокрация не може да бъде изградена въз основа на отричането на исторически факти и отговорности; във връзка с това признава жизненоважната роля, която започването на процеса на присъединяване към ЕС изигра за насърчаване на демократизацията на Турция; ето защо призовава процесът на преговори с ЕС да бъде засилен като важен катализатор за по-отворен и свободен дебат по исторически въпроси, включително по въпроса за унищожаването на арменците в Османската империя;

  5.      призовава Турция и Армения да подновят усилията за нормализиране на отношенията си, като ратифицират без предварителни условия протоколите за установяване на дипломатически отношения и като отворят границата; подчертава, че социалните, човешките, културните и икономическите ползи, които нормализирането на отношенията между Турция и Армения би донесло на турския и на арменския народ, включително чрез премахване на съответните им предубеждения и предразсъдъци спрямо другия народ;

  6.      твърдо подкрепя работата на представителите на академичните среди, НПО и представителите на културните среди в Турция и Армения за насърчаването на диалога и помирението между турците и арменците; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) последователно и активно да подкрепят тези дейности;

  7.      призовава турските органи, политици и медии на всички равнища да се въздържат от подстрекателски изявления срещу малцинствата, включително срещу арменците, и да направят всичко по силите си за борба със словото на омразата и с предразсъдъците спрямо малцинствата, наред с другото, чрез премахване на всички форми на унизителен и дискриминационен език от учебниците и приемане на всеобхватно антидискриминационно законодателство, включително забрана на дискриминацията въз основа на етническа и религиозна идентичност;

  8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на президента и парламента на Армения и на президента и парламента на Турция.